2016-06-22

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
 
http://plonsk.pcpr.info/
e-mail: pcprplonsk1@wp.pl
 
tel: (23) 662-75-49
fax: (23) 662-75-49 wew. 13
 
DYREKTOR:  Agnieszka Piekarz
 
Zastępca Dyrektora : Elżbieta Kosiorek
 
 
 
 
 
SEKRETARIAT:
pok.105/106 tel. (23) 662-75-49, fax: (23) 662-75-49 wew. 14
 
 
ZESPÓŁ ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH
pok. 109 tel. (23) 662-75-49 wew. 16
 
 
 
ZESPÓŁ DS. DOFINANSOWANIA Z PFRON, DORADZTWA W SPRAWACH REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
pok.119 tel. (23) 662-75-49 wew. 18
 
 
 
ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:
pok.100 tel. tel. (23) 662-75-49 wew. 19
 
 
 
ZESPÓŁ DS. OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINA: 
pok.102 i pok. 103 tel. tel. (23) 662-75-49 wew. 17
 
 
 
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PŁOŃSKIEGO PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE:
Zapisy telefonicznie pod numerem: tel. (23) 662-75-49 wew. 20
 
 
 
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PŁOŃSKU
pok. 107
tel. 23 662 80 09 fax. 23 662 75 49
 
- Przewodnicząca Zespołu: Justyna Strzałkowska
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się